Karsholms gods

Karsholms Gods

Karsholms gods är beläget i en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och storskog intill Oppmanna- och Råbelöfssjön i nordöstra Skåne.

Egendomen består av cirka 2100 hektar mark, däribland knappt 1400 hektar produktiv PEFC-certifierad skogsmark, omkring 450 hektar åkermark, 150 hektar betesmark och runt 24 hektar våtmarksområden. På egendomen finns 25 bostäder och sommarstugor samt ett större antal ekonomibyggnader. Karsholm hyr ut jakt på dags- och säsongsbasis.

Ambitionen är att modernisera och utveckla Karsholm med verksamheter i syfte att nyttja egendomens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Karsholm ägs och drivs sedan 1869 av familjen Treschow.

Recent Posts