Karsholms gods

Karsholms Gods

Karsholms gods är beläget i en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och storskog intill Oppmanna- och Råbelöfssjön i nordöstra Skåne.

Egendomen består av cirka 2100 hektar mark, däribland 1400 hektar PEFC-certifierad* produktiv skogsmark, 400 hektar åkermark, 150 hektar betesmark och knappt 20 hektar våtmarksområden. På egendomen finns 25 bostäder och sommarstugor samt ett större antal ekonomibyggnader. Karsholm hyr ut jakt på dags- och säsongsbasis.

Ambitionen är att modernisera och utveckla Karsholm med verksamheter i syfte att nyttja egendomens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Karsholm ägs och drivs sedan 1869 av familjen Treschow.

Karsholm 2015

Under 2015 genomgår verksamheterna på Karsholm ett antal förändringar.

Januari 2015: vår nyaste verksamhet, Nordöstra Skånes Jaktskytte, öppnar på Karstad Gård. Här finns en skjutbiograf i vilken jägare kan träna realistiskt jaktskytte med egna jaktvapen och riktig ammunition.

Mars 2015: arrendator på Karsholms gård avträder. Vår egen drift sker genom det delägda driftsbolaget Råbelöf Strö Karsholm HB.

Juli 2015: Anders Paulsson efterträds som skoglig rådgivare av Johan Nilsson på Skogssällskapet (alltså inte ett förvaltningsuppdrag).

Hösten 2015: vår jaktliga verksamhet utökas från drevjakter på klövvilt till jakt även på fasan, änder och rapphöns.

* Södra Skog AB gruppcertifikat, Certifikatnr. 2014-SKM-PEFC-94, för PEFC™ (lic.code PEFC/02-22-11)

 

Recent Posts