Hyr lokal

Hyr lokal

Hyr lokal på Karsholm

karsholm-lada

Karsholm förfogar över stallar, logar, före detta militärförråd och andra typer av ekonomibyggnader. Vi är öppna för uthyrning av lokaler till externa intressenter med verksamhet som skulle kunna passa den aktuella byggnadens karaktär.

Om en potentiell hyresgäst har idé om en verksamhet som innebär upprustning eller ombyggnad av lokal är vi öppna för diskussion om detta.

Just nu har vi en oinredd lokal på ca 500 kvm ledig intill vår restauranglokal och den blivande jaktbutiken. Kanske ett bra läge för en verksamhet med anslutande eller överlappande kundkretsar?

Söker du en lokal för någon typ av verksamhet? Vänligen skicka ett mejl till godskontoret!

Kontakta oss

Intresserad av Karsholms lokaler?

Kontakta oss för en dialog.​