Hyr jakt

Jaga på Karsholms marker

Jakt på klövvilt

Karsholms Gods erbjuder privatpersoner och företag deltagande i drevjakter om runt 25 alternativt runt 12 personer på klövvilt. Delgrupper om cirka 6 respektive cirka 12 personer är också möjliga.

Jakt på fågel

Karsholms Gods erbjuder också korttidsjakt och dagsjakter på fasan, and eller rapphöna.

Intresserad av att jaga på Karsholm? Kontakta jaktansvarig här.

Rovfagel

Fågeljakten på Karsholm intresserar många…

Recent Posts