Jakt

Jakt

Jakt och viltvård på Karsholm

Jakten på Karsholm bedrivs i egen regi. Karsholms belägenhet i gränslandet mellan slätt och skog, och med närhet till sjöar, gör det väldigt gynnsamt för många djur- och fågelarter, såväl jaktbara som icke jaktbara.

Aktiva viltvårdsåtgärder bidrar till att främja framförallt de jaktbara fåglarna rapphöna, fasan och gräsand, men åtgärderna skapar också förbättrade förutsättningar för andra fåglar. Exempel på sådana åtgärder är t.ex. att ca 5-8% av åkerarealen är uttagen ur växtodlingen för att gynna viltet, i form av bl.a. odling av sk. “remsor” sådda med blandningar av örter och gräs.

På Karsholm kan man jaga både klövvilt och viltfågel. För förfrågningar och prisuppgift, vänligen kontakta Henrik Svensson, henrik@karsholm.se.

Two Roe bucks on the field

Jakt på klövvilt

Karsholm arrangerar årligen två större drevjakter av typen Bewegungsjagd. Vissa år arrangeras en tredje mindre drevjakt. Det vanligaste klövviltet hos oss är vildsvin, följt av dovhjort.

Platser på de större jakterna erbjuds privatpersoner, grupper av privatpersoner samt företag. Den mindre jakten erbjuds en samlad grupp av privatpersoner eller företag.

Jakt på fågel

Karsholm erbjuder heldagsarrangemang i form av jakt på rapphöna, fasan och/eller gräsand. Arrangemangen är anpassade för ca 12 personer.

the-pheasant-A96SKUE

Kontakta oss

Intresserad av att jaga på Karsholm?

Kontakta jaktansvarig Henrik Svensson   –   0739-81 38 44   –   henrik@karsholm.se