Hyr lokal

Hyr lokal på Karsholm

Karsholms Gods förfogar över stallar, logar, före detta militärförråd och andra typer av ekonomibyggnader. Lokalerna upplåts till externa intressenter med verksamhet som skulle kunna passa byggnadens karaktär.

Om en potentiell hyresgäst har idé om en verksamhet som innebär upprustning eller ombyggnad av lokal är vi öppna för diskussion om detta.

Intresserad av Karsholms lokaler? Kontakta oss för ett samtal.

Söker du en större lokal för fest, konferens eller möte? Kontakta oss rörande Karstadsalen.

Recent Posts